خرید خلال پسته سبز ایرانی

پسته, خشکبار
0

خرید خلال پسته سبز ایرانی خرید خلال پسته سبز ایرانی در مرکز بازار شهر در حال انجام است. خلال پسته انواع و درجه کیفیت مختلفی دارند. پسته با مغز درشت و سبز رنگ بسیار برای تهیه خلال مناسب است. بازار شهر خود پسته را انتخاب می کند و به مراکز تهیه خلال پسته ارسال می […]