بهترین پسته و خشکبار صادراتی ایران

پسته, خشکبار
0

بهترین پسته و خشکبار صادراتی ایران بهترین پسته و خشکبار صادراتی ایران در مرکز بازار شهر موجود می باشد. پسته جز عضو اصلی خشکبار به شمار می رود پس باید از کیفیت بالایی برخوردار باشد. پسته ای که در قسمت صادرات ارزآوری بسیار خوبی برای کشور ایران به حساب می آید. اراقم پسته مثل: پسته […]