قیمت خرید و فروش عمده پسته دامغان

پسته, خشکبار
0

قیمت خرید و فروش عمده پسته دامغان قیمت خرید و فروش عمده پسته دامغان که از مرغوب ترین ارقام پسته است را از بازار شهر جویا شوید. خرید و فروش عمده پسته دامغان در بسته بندی های شکیل در بازار شهر در حال انجام می باشد. این خبر را بازار شهر از طریق سخنگوی خود منتشر […]