تاریخ آخرین بروزرسانی : 9 اردیبهشت 1397

مرکز خرید اینترنتی زعفران در مشهد

مرکز خرید اینترنتی زعفران در مشهد
مرکز خرید اینترنتی زعفران در مشهد خدمتی دیگر از بخش زعفران بازار شهر می باشد.

بازار شهر یا شاید بهتر است بگوییم بخش زعفران این مجموعه قصد خروج از مشهد این شهر زعفرانی را ندارد.

هر بار که خدمتی جدید از بخش زعفران این مجموعه رونمایی می شود نام مشهد در آن در چشم است.

به نظر بعضی از مخاطبان این لجبازی با منتقدان است اما توضیحات مدیر بخش زعفران مجموعه ی بازار شهر حرف دیگری است.

ایشان در بخشی از صحبت های خود در مورد ادامه ی حضور در مشهد عنوان کرد:

همه می پرسند چرا از مشهد خارج نمی شوید؟!

مگر می شود خدمات یک شهر را ناقص رها کرد و سراغ جایی دیگر رفت؟!

این سؤال من در جواب سؤال آن هاست.

ما تا خدمات خود را در یک بخش کامل نکنیم سراغ بخش دیگر نمی رویم.

این جا که دیگر حرف از شهر است و مخاطبان ما و مشتری هایی که از ما انتظار دارند.

به هر حال شما از امروز با مرکز خرید زعفران بازار شهر که به صورت اینترنتی فعالیت می کند در ارتباط باشید.

بهترین ها موجود در بازار از آن شما خواهد بود.

ما در بخش زعفران بازار شهر برای خرید بهترین ها در کنار شما هستیم.