تاریخ آخرین بروزرسانی : 28 اسفند 1396

دوغ کفیر صادراتی

دوغ کفیر صادراتی
دوغ کفیر صادراتی بازار شهر جز بهترین نوشیدنی های صادراتی محسوب می شود.

تولید محصولات لبنی کفیر طبیعی در ایران آن هم به صورت عمده برای اولین بار است که انجام می شود.

دوغ کفیر در تمام جهان شناخته شده است در صورتی که در ایران فقط چند سال است که وارد شده است.

قارچ کفیر زنده به صورت تازه از خارج از کشور وارد می شود.

ولی بازار شهر برای اینکه این محصول تولیدات داخلی داشته باشد دست به تولید زده است.

البته کارخانه هایی مثل کفیر کاله است که به صورت صنعتی از قارچ خشک شده تهیه می شود.

در صورتی که کفیر کاله صنعتی هیچ گونه خواصی ندارد.

اما در کارگاه بازار شهر دوغ کفیر به صورت طبیعی و سنتی از قارچ کفیر زنده تهیه می شود.

شما می توانید برای داشتن دسترسی راحت به این محصول، از راه های زیر با ما ارتباط برقرار کنید.