تاریخ آخرین بروزرسانی : 26 بهمن 1396

گز 40 درصد باکیفیت

گز 40 درصد باکیفیت

گز 40 درصد باکیفیت را می توانید به راحتی در بازار شهر تهیه و خریداری نمایید.

بازار شهر تمام محصولات خود را برای چندمین بار اعلام می دارد که:

به صورت غیر حضوری ارائه می کند و دیگر ارائه ی حضوری محصول نخواهد داشت.

در همین رابطه در رونمای جدید باز هم از گز های 40 درصد با کیفیت عالی رونمایی کرد.

گز هایی که در اصفهان تولید می شوند.

کارشناس بازار شهر گفت:

معمولاً گز های 40 درصد در اصفهان و کارخانجات این شهر تولید می شوند.

اما هیچ اختصاصی به این شهر ندارد.

اما باید توجه کرد بلداجی هم با این درصد کم و بیش تولیداتی دارد.

پس به اشتباه فکر نکنید که این درصد اختصاصی اصفهان است.

شما می توانید این محصول را ثبت سفارش نمایید.

در حین سفارش هم می توانید اعلام نمایید که تولید اصفهان مورد نظرتان است یا تولید بلداجی که خاص خودش است.

همراهی شما موجب افتخار ماست.