تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 اسفند 1396

گز 38 درصد صادراتی

گز 38 درصد صادراتی
گز 38 درصد صادراتی را که از جمله گز های تولیدی کارخانجات گز بلداجی است را از بازار شهر خریداری نمایید.

بازار شهر برای حسن ختام رونمایی های این هفته خود نیز باز به صورت نامحسوس به سمت گز های کارخانجات بلداجی رفت.

و از محصولی که در این شهر تولید می شود رونمایی کرد.

رونمایی ای که همراه با پذیرایی با همان محصول نیز همراه بود.

این که شما طرفدار گز هستید افتخار ماست.

اما این که شما نتوانید گز مرغوب و با کیفیت مورد نظر خود را تهیه و خریداری نمایید موجب ناراحتی ما می شود.

و اگر ما نتوانیم این شرایط را درست کنیم شکست خورده ایم.

و به قول معروف بازار شهر نیستیم.

بازار شهر برای این که تمامی مخاطبان این محصول بتوانند به راحتی گز مرغوب لقمه ای را خریداری نمایند و مصرف کنند اقدام به عرضه ی این محصول نموده است.

این محصول دارای تقاضای بسیار بالا می باشد.

محصولی که هر چند از درصد بالایی مغز برخوردار است و لقب صادراتی دارد.

اما این ها دلیلی برای عدم حضور در بازار های داخلی و یا کم بودن تقاضای خرید آن نمی شود.

بازار شهر همیشه و همه جا و در همه ی محصولات خود تبعیض قائل شدن را از بین برده است.

باید قبول کرد که مشتریان فقط در انتخاب نوع محصول با هم تفاوت ندارند.

هیچ مشتری ای از کیفیت دار بودن محصول خریداری شده ناراضی نمی باشد.

هیچ مشتری ای دنبال خرید محصول بی کیفیت نیست.

پس همه مشتریان در خرید یک نقطه ی مشترک دارند.

آن نقطه چیزی نیست جز همان کیفیت برتر در محصولاتی که خریداری می نمایند.

بازار شهر همیشه و همه جا این حق را به شما داده است و مطمئن باشید باز هم خواهد داد.

شماره تماس های بازار شهر را فراموش نکنید.