تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 اسفند 1396

گز 38 درصد شکیل

گز 38 درصد شکیل
گز 38 درصد شکیل محصولی است که باید گفت از تولیدات کارخانجات گز بلداجی می باشد.

بازار شهر آن را در برند های مختلف و با کیفیت به شما ارائه می کند.

مدیر گروه گز بازار شهر در ابتدای صحبت های خود در رابطه با رونمایی از گز 38 درصد که از تولیدات کارخانجات گز بلداجی است گفت:

همه بنده را می شناسید و می دانید که اهل خطه ای هستم که به آن افتخار می کنم.

خیلی ها هم دلیل گرایش ما به سمت گز های بلداجی را بنده دانسته اند.

اما بنده همین جا بار دیگر اعلام می کنم که:

دلیل گرایش بیشتر به سمت بلداجی کیفیت برتر است.

نه اینکه گز اصفهان بی کیفیت باشد.

خیر.

برند های شناخته شده و با کیفیت اصفهان را ما هم ارائه می کنیم.

همین جا به آن هایی که دلیل برای این گرایشی که وجود ندارند می تراشند می گویم:

هر گونه که دوست دارید فکر کنید.

همراهان بازار شهر ، ما و اهداف ما را به خوبی می شناسند.

دنیای گز در بازار شهر خلاصه می شود.