تاریخ آخرین بروزرسانی : 22 اسفند 1396

گز 30 درصد باکیفیت

گز 30 درصد باکیفیت
گز 30 درصد باکیفیت از جمله گز هایی است که بازار گز ایران رونمایی و عرضه می کند که در شهر اصفهان تولید می گردد.

به نوعی باید گفت این محصول با این درصد مخصوص این شهر زیبا و تاریخی است.

رونمایی چهارم را هم مدیر گروه گز بازار شهر با شکوه بسیار زیاد رونمایی کرد.

مدیریت این مجموعه همان طور که بر روی سن ایستاده بود گفت:

این بار محصولی از اصفهان پایتخت فرهنگ و هنر و تمدن ایرانی را رونمایی می کنیم.

تا نگویید بنده فقط گز بلداجی را قبول دارم.

وی در ادامه صحبت های خود به این نکته نیز اشاره کرد که:

با کیفیت ها در بازار شهر ورود پیدا می کنند و هیچ دلیلی ندارد که ما بین اصفهان و بلداجی تفاوت قائل شویم.

گز 30 درصد باکیفیت از جمله گز هایی است که بازار شهر رونمایی و عرضه می کند که در شهر اصفهان تولید می گردد.

به نوعی باید گفت:

این محصول با این درصد مخصوص این شهر زیبا و تاریخی است.

خواستن توانستن است.

گز خود را در بازار شهر تلفنی سفارش دهید.