تاریخ آخرین بروزرسانی : 28 اسفند 1396

گز 20 درصد باکیفیت

گز 20 درصد باکیفیت
گز 20 درصد باکیفیت باید در بازار شهر موجود باشد تا شما بتوانید به سادگی از آن خرید نمایید.

دوستان و منتقدان عزیز این محصول را تولیدی های اصفهان تولید می کنند.

و در شهر بلداجی گزی با این درصد تولید نمی شود.

تکه کلام مسئولین بازار شهر شده است که:

هنگامی که از محصولات گزی اصفهان رونمایی می کنند با صدای بلند و با انرژی بیشتری اصفهان را اعلام نمایند.

این بار در این جلسه ی رونمایی هم این اتفاق افتاد که:

خنده ی همه ی حاضران و تشویق آن ها را به همراه داشت.

در ادامه می توانید جمله ی خنده آور و مملو از انتقاد و طنز مدیر روابط عمومی بازار شهر را بخوانید:

گز 20 درصد باکیفیت باید در بازار شهر موجود باشد تا شما بتوانید به سادگی از آن خرید نمایید.

دوستان و منتقدان عزیز این محصول را تولیدی های اصفهان تولید می کنند و در شهر بلداجی گزی با این درصد تولید نمی شود.

این خدمت فقط از ما در بازار شهر بر می آید.

سفارش گز در بازار شهر را فراموش نکنید.