تاریخ آخرین بروزرسانی : 28 اسفند 1396

گز 20 درصد اصل

گز 20 درصد اصل
گز 20 درصد اصل گزی است که دارای 20 درصد مغز پسته یا بادام می باشد.

این گز ها بسیار مورد استقبال هستند.

اما نکته ی قابل توجه این است که:

گز های بلداجی هیچ گاه چنین درصدی را با خود به همراه ندارند.

بازار شهر این بار هم در رونمایی خود از محصولاتش نام گز بلداجی را عنوان کرد.

لفظی که زیاد به ذائقه ی منتقدانش خوش نمی آید.

اما بازار شهر به صورت غیر مستقیم به گز اصفهان اشاره نموده است.

سخنگو اعلام کرد:

آن هنگام که گز بلداجی تولید نکند پس تولید آن به وسیله ی گز اصفهان صورت می گیرد.

بازار شهر انتقادات خود را نیز پیش بینی می کند و در صحبت های رونمایی جواب های آن ها را نیز می دهد.

جمله ی رونمایی این بود:

گز 20 درصد اصل گزی است که دارای 20 درصد مغز پسته یا بادام می باشد.

این گز ها بسیار مورد استقبال هستند.

اما نکته ی قابل توجه این است که گز های بلداجی هیچ گاه چنین درصدی را با خود به همراه ندارند.

با بازار شهر می توانید بهترین گز های موجود در بازار را خریداری نمایید.

می توانید شما هم از ما خریداری نمایید.