تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 فروردین 1397

فروش گز 303 اصل

فروش گز 303 اصل
فروش گز 303 اصل آغاز شده است.

و بازار شهر برای نخستین بار است که این محصول را با چرخه ی عرضه ی اختصاصی عرضه می کند.

دیگر همه چیز دارد در گز در حال ختم به بازار شهر می باشد.

و این نشان از قدرت این مرکز دارد.

ما به این منظور آخرین رونمایی این مرکز را به قلم کشیده ایم و خبر های این محصول را برای شما ارائه می نماییم.

در این جلسه سخنگوی بازار شهر گفت:

فروش گز 303 اصل آغاز شده است.

بازار شهر برای نخستین بار است که این محصول را با چرخه ی عرضه ی اختصاصی عرضه می کند.

این خبر برای شما شاید جذاب باشد اما برای ما بسیار خوش آیند تر است چون:

توانسته ایم در کم تر از یک سال به بیش از 1200 چرخه ی عرضه ی اختصاصی محصولات برسیم.

این رکورد، برای ما بسیار خوش آیند است.

و به این مناسب در این جلسه بیش از 100 بسته گز 303 بین حاضرین توزیع می گردد.

جلسه ای متفاوت از بازار شهر بود که بسیار مخاطبان را به خود جذب نموده است.

با بازار شهر به بهترین ها دست خواهید یافت.