تاریخ آخرین بروزرسانی : 20 بهمن 1396

فروش گز 3 درصد صادراتی

فروش گز 3 درصد صادراتی

فروش گز 3 درصد صادراتی شاید عنوانی باشد که شما را به فکر فروبرد.

اما این سفارش به تازگی از کشور های همسایه به بازار شهر داده شده است.

در بدو ورود مسئول رونمایی محصولات این هفته و بعد از رونمایی محصول فوق انتقادات بسیاری به بازار شهر شد.

مسئول رونمایی بعد از شنیدن کامل انتقادات که به قرار زیر می باشند:

گز 3 درصد چطور می تواند کیفیت داشته باشد؟! گز 3 درصد برای صادرات یعنی بد نام کردن محصولات گزی و…!

از جایگاه پاسخگویی برآمد.

مسئول مورد نظر در جواب ها با رو کردن یک برگه مبنی بر سفارش دریافتی از کشور های همسایه برای این نوع گز اقدام به پذیرایی از حاضرین با همان گز نمود.

او در صحبت های خود گفت ما گز بدون مغز هم صادر نموده ایم.

اما از کیفیت خود نزده ایم.

شما خود خوب می دانید که گاهی در گز ها بعضی ها از لوبیا سبز و باقالی استفاده می کنند.

ما نه تنها در گز های کم مغز هم از این روش استفاده نمی کنیم.

بلکه از انگبین های گیاهی خود نیز استفاده می کنیم تا خط تولید این محصولمان هم چنان در حال فعالیت باشد.