تاریخ آخرین بروزرسانی : 22 اسفند 1396

فروش گز بادامی مرغوب

فروش گز بادامی مرغوب
فروش گز بادامی مرغوب در بازار شهر آغاز شده است.

و شما برای این که از این قافله عقب نمانید هر چه سریع تر سفارشات خود را به ثبت برسانید.

ما برای شما بهترین ها را آماده نموده ایم.

بازار شهر در این هفته هم بر روی گز های بادامی توجه خاصی داشت و در رونمایی نهم این هفته به همه ثابت کرد که بین گز بادامی و گز مغز پسته ای و مخلوط هیچ تفاوتی قائل نمی شود.

با این کار به این صحبت ها نیز کارشناس بازار شهر بسنده کرد و گفت:

بازار شهر تمام گز های با کیفیت و مرغوب را هدف دارد و هیچ چیز دیگری در این مسیر نمی تواند او را از مسیر اصلی منحرف نماید.

فروش گز بادامی مرغوب در بازار شهر آغاز شده است.

شما برای این که از این قافله عقب نمانید هر چه سریع تر سفارشات خود را به ثبت برسانید.

ما برای شما بهترین ها را آماده نموده ایم.

مگر می شود گز خرید کرد و نام بازار شهر را نشنید.