تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 اسفند 1396

فروش اینترنتی گز پسته صادراتی

فروش اینترنتی گز پسته صادراتی
فروش اینترنتی گز پسته صادراتی در بازار شهر آغاز شد تا به همگان بار دیگر غیر حضوری بودن تمام خدمات را ثابت نماید.

بازار شهر بار دیگر خدمات صارداتی خود را نیز به صورت غیر حضوری عرضه و رونمایی کرد تا:

به همه ی منتقدان خود ثابت نماید که بین هیچ یک از مشتریان و همراهان خود تفاوتی قائل نمی شود.

همیشه برای این که جواب منتقدان خود را بدهیم به بهترین ها رجوع می کنیم.

در بالا بخشی از صحبت های سخنگوی بازار شهر در رونمایی از محصول جدید را مطالعه می کردید.

یاد آن روز هایی که دست فروش ها در کنار خیابان ها فریاد می زدند و فروش می کردند افتادم.

بد نام شده بودند.

همه می گفتند محصولاتی که این دست فروش ها عرضه می کنند بی کیفیت است و همیشه این طور نبود.

خرید و فروش اینترنتی نیز بد نام شده است و تا نام آن می آید همه می گویند بی کیفیت هستند و گران می فروشند.

بازار شهر را در کنار خود بدانید.