تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 اسفند 1396

فروش اینترنتی گز پسته درجه یک

فروش اینترنتی گز پسته درجه یک
فروش اینترنتی گز پسته درجه یک در بازار شهر این بار آغاز شد تا به همه همراهان خود نشان دهد که:

ما می توانیم غیر حضوری تمام کشور و کره ی خاکی را با بهترین ها پوشش دهیم.

بازار شهر گز پسته ای درجه ی یک خود را در راستای اهداف جدید خود که بی ارتباط با تجارت الکترونیک نمی باشد در قالبی جدید رونمایی کرد.

با این رونمایی بود که مجری رونمایی اعلام کرد ما شکی نداریم که:

می توانیم کل محصولات خود را به صورت غیر حضوری به مردم ارائه نماییم.

همان طور که پیش از این توانسته ایم از این پس هم طبیعتاً با قدرت بیشتری می توانیم ادامه دهیم.

بازار شهر به تعبیر مجری رونمایی:

بیدی نیست که با این طوفان ها بلرزد.

ما به خودمان افتخار می کنیم که:

در حال انجام کاری هستیم که کسی تا به امروز نتوانسته است انجام دهد.

بازار شهر را در هنگام خرید گز فراموش نکنید.