تاریخ آخرین بروزرسانی : 20 بهمن 1396

فروش اینترنتی گز بادامی درجه یک

فروش اینترنتی گز بادامی درجه یک

فروش اینترنتی گز بادامی درجه یک در بازار شهر آغاز شده است.

به این ترتیب گز های بادامی نیز وارد مرحله ی جدید از عرضه شده اند.

این که بازار شهر از روزی که وارد بازی گز شده است بدون توقف تا به امروز در حال ادامه ی فعالیت است هیچ شک و شبه ای در آن نیست.

اما این راه را چگونه تا به امروز توانسته است بدون توقف و البته هر روز با یک محصول جدید ادامه دهد؟!

این سؤال را از مدیر بخش تولید مجموعه پرسیدیم که در زیر جواب کوتاه ایشان را مطالعه خواهید نمود:

بازار شهر بر مبنای یک هدف پیش می رود.

و آن را بار ها هم مدیریت محترم مجموعه و هم مدیران بخش های مختلف که در برنامه های رونمایی حاضر شده اند اعلام نموده اند.

آن هدف والا تسخیر بازار ها نبوده است.

بلکه کسب رضایت مشتری و عرضه ی بی وقفه ی محصولات جدید بوده است.

این هفته نیز از گز های بادامی و فروش اینترنتی آن ها رونمایی شد.

در بازار شهر دیگر دغدغه ای مبنی بر خرید گز وجود ندارد.