تاریخ آخرین بروزرسانی : 20 بهمن 1396

فروش اینترنتی گز بادامی باکیفیت

فروش اینترنتی گز بادامی باکیفیت

فروش اینترنتی گز بادامی باکیفیت به روز ترین و پر فروش ترین محصول بازار شهر در هفته ی گذشته می باشد.

در پایان جلسه ی رونمایی بازار شهر در این هفته با یک مانور بسیار عالی از برترین و نخستین و پر فروش ترین محصول هفته با بیش از 1600 کیلوگرم سفارش در هفته رونمایی شد.

این رونمایی با ورود مدیر بخش ارتباط با مشتری نیز برای صحبت کردن همراه بود.

وی در صحبت های خود عنوان کرد:

عده ای 1600 کیلوگرم را کم می دانند و گمان می کنند که کل فروش هفته ی گذشته ی بازار شهر این مقدار بوده است.

اما فقط به خاطر شنیدن انتقادات این چنین این نکته را باید اعلام کنم که:

فقط در همین 10 خدمت برتر هفته ی گذشته میزان فروش بیش از 9000 کیلوگرم بوده است.

و کل فروش هفته ی گذشته در تمامی سفارشات به بیش از 11000 کیلوگرم می رسد.

این آمار به خوبی در چهره ی حاضرین تعجب را نشان می داد.

وی ادامه داد:

شاید برای خیلی ها فروش این میزان گز در ماه های پاییز کم باشد.

آن هم ابتدای پاییز که فصل رکود گز می باشد آرزو باشد.

اما ما ثابت نموده ایم که می توانیم.

در ادامه ی صحبت ها نیز می توان به این صحبت که:

ما در ماه های نزدیک به عید نوروز که فصل فروش گز می باشد فروش بیشتری داریم.

در سال پیش در بازه ی فروش عید نوروز نزدیک به 50000 کیلوگرم گز فروخته ایم.

در پایان صحبت ها و همایش نیز با برترین گز هفته از مهمانان پذیرایی شد.