تاریخ آخرین بروزرسانی : 20 بهمن 1396

عرضه گز 5 درصد

عرضه گز 5 درصد

عرضه گز 5 درصد در بازار های داخلی و خارجی توسط بازار شهر آغاز شده است.

بازار شهر  گز های کم مغز خود را متناسب با سفارشات دریافت شده وارد بازار های داخلی و خارجی نموده است.

و این نشان از درست بودن مسیر سیاست گذاری مدیران این مجموعه می باشد.

این که باید چگونه به اهداف خود برسیم را مدیران این مجموعه به خوبی می دانند.

در این هفته جایگاه ششمین رونمایی به گز تازه تولید با مغز 5 درصد رسیده بود.

که این جایگاه نشان از استقبال خوب همراهان این مجموعه از این محصول جدید دارد.

اما در این بین یک سؤال مهم وجود دارد:

واقعاً چگونه می توانند متناسب با سلیقه ی مخاطبانشان محصولات خود را تولید و روانه ی بازار های هدف کنند؟

این سؤال خود یک معمای بسیار بزرگ در این مجموعه برای رقبا می باشد.