تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 فروردین 1397

عرضه گز 303 مرغوب

عرضه گز 303 مرغوب
عرضه گز 303 مرغوب خدمتی است که:

به تازگی وارد چرخه ی عرضه ی بازار شهر شده است.

اما در همین ورود تازه با استقبال بسیاری رو به رو شده است.

همه چیز با هم می تواند باشد اگر کار را از کاردان آن بخواهید.

بازار شهر با تجربه ی کافی و شناخت وافی در این میدان شما را با بهترین محصولات و خدمات همراهی می کند.

شما هم بازار شهر را برای پیروزی های بیشتر و بزرگ تر همراهی کنید تا بهترین ها را داشته باشید.

عرضه گز 303 مرغوب خدمتی است که:

به تازگی وارد چرخه ی عرضه ی بازار شهر شده است.

اما در همین ورود تازه با استقبال بسیاری رو به رو شده است.

بازار شهر اقدام به عرضه ی گز مخلوط نموده است.

این گز دارای مغز های بادام و پسته با هم می باشد و در دو نوع آردی و لقمه ای عرضه می گردد.

این گز هم به نوبه ی خود جالبی را به همراه دارد و به آن دسته که نمی توانند بین پسته و بادام یکی را انتخاب نمایند عدیه ای مناسب می باشد.

خرید خود را تلفنی و به سادگی انجام دهید.