تاریخ آخرین بروزرسانی : 20 بهمن 1396

عرضه گز 3 درصد صادراتی

عرضه گز 3 درصد صادراتی

عرضه گز 3 درصد صادراتی از جمله محصولات این روز های بازار شهر می باشد.

این محصول بسیار مورد استقبال و سفارش می باشد.

بازار شهر همیشه اعلام نموده است که ما هر آن چیزی که مشتری و همراهان سفارش دهد در بهترین کیفیت تهیه و تولید خواهیم نمود و برای مشتری ارسال می کنیم.

این بار در راستای اثبات این حرف گام برداشته ایم.

و گز های کم مغز را هم چنان بنا به درخواست همراهان روانه ی بازار می کند.

بازار شهر با مدیریت بسیار دقیق خود بار ها اعلام نموده است که چرخه های عرضه ی خود را تا روزی که سفارش داشته باشد ادامه می دهد.

تعطیلی در هیچ کدام از محصولات به دلیل همراهی شما همراهان وجود نخواهد داشت.

گز را با خود همراه داریم چون تخصص ما این است و خوب آن را می دانیم.