تاریخ آخرین بروزرسانی : 25 فروردین 1397

عرضه گز کم مغز صادراتی

عرضه گز کم مغز صادراتی
عرضه گز کم مغز صادراتی عنوانی است که شاید برای شما کمی عجیب باشد.

همه گمان می کنند گز های صادراتی با درصد های بالایی از مغز و انگبین همراه هستند.

اما در واقع این طور نیست.

بسیاری از محصولاتی که به کشور های اروپایی صادر شده اند نهایت درصد آن ها 28 درصد بوده است.

یعنی گز های 18 درصد و 28 درصد در بازار های آن جا مخاطب دارد.

کشور هایی هم هستند که فقط گز 38 درصد و 43 درصد مصرف می کنند.

اما بیشتر صادرات در بازار شهر با توجه به دریافت سفارش ها گز های کم مغز یا مغز متوسط بوده است.

پس هیچ گاه از عنوان گز های کم مغز صادراتی تعجب نکنید.

چون واقعیت صادرات در گز همین موضوع است.

ما شما را به اطلاعاتی در مورد گز و بازار های آن می رسانیم که در هیچ کجا به شما نخواهند گفت.

با بازار شهر با گز و بازار های داخلی و خارجی آن آشنا خواهید شد.

ما را همراهی کنید.