تاریخ آخرین بروزرسانی : 29 بهمن 1396

عرضه گز پسته ای درجه یک

عرضه گز پسته ای درجه یک
عرضه گز پسته ای درجه یک در بازار شهر ادامه دارد و شائعه ی مبنی بر توقف آن صحت نداشت.

بازار شهر بار دیگر از گز پسته ای درجه یک رونمایی کرد.

البته این بار به امکانات و خدماتی جدید تر که به مزاج همه خوش آید.

در این رونمایی مدیر روابط عمومی  بازار شهر نیز در رابطه با شائعه ی چندی پیش که محافل خبری گز را پر کرده بود اعلام کرد:

عرضه ی این محصول هیچ گاه متوقف نشده است.

ما دلیلی برای توقف آن نداریم.

چون هم چنان برای این محصول و خدمت سفارش دریافت می کنیم.

البته اگر توقفی در خط تولید و عرضه ی محصولی نیز رخ دهد از طریق وب سایت  بازار شهر به همه ی همراهان خود اطلاع خواهیم داد.

تنها منبع خبری بازار شهر وب سایت رسمی این مجموعه می باشد.

هم چنان ما را همراهی نمایید.