تاریخ آخرین بروزرسانی : 23 اسفند 1396

عرضه گز مخلوط درجه یک

عرضه گز مخلوط درجه یک
عرضه گز مخلوط درجه یک در بازار شهر به مرحله ی جدیدی وارد شده است.

و باید بگوییم که این خدمت خدمتی بوده است که به تقاضای شما ارائه می شود.

ما در بازار شهر برای شما و نظراتتان ارزش بسیاری قائل هستیم.

می توانیم این چنین بگوییم که:

بازار شهر به نوعی مجموعه ای است که مردم محور شده است و باید بگوییم چرخه ی عرضه ی آن را مردم و مخاطبان آن اداره می کنند.

بخشی از صحبت های مدیر گروه مجموعه ی گز بازار شهر را در بالا می خواندید.

ایشان هم چنین اعلام کرد:

گز را مردم مصرف می کنند و ما باید برای همین عزیزانی که مصرف کننده هستند ارزش بیش از پیشی قائل باشیم.

چون اگر آن ها نباشند ما هم نیستیم.

پس از شما ممنون هستیم که هم چنان کنار ما هستید و ما را تنها نگذاشته اید.

عرضه گز مخلوط درجه یک در بازار شهر به مرحله ی جدیدی وارد شده است.

باید بگوییم که این خدمت خدمتی بوده است که به تقاضای شما ارائه می شود.

ما در بازار شهر برای شما و نظراتتان ارزش بسیاری قائل هستیم.

سفارش خود را در بازار شهر تلفنی به ثبت برسانید.