تاریخ آخرین بروزرسانی : 22 اسفند 1396

عرضه گز بادامی مرغوب

عرضه گز بادامی مرغوب
عرضه گز بادامی مرغوب در بازار شهر ادامه دارد و از امروز دارای چرخه ی عرضه ی اختصاصی گشته است.

لازم به ذکر است که بگوییم این محصول هم از این پس به صورت غیر حضوری ارائه می گردد.

رونمایی ششم از رونمایی های ده گانه ی بازار شهر در این هفته در کمال تعجب با روی سن آمدن یک بانوی ایرانی با لباس سنتی انجام شد.

بانویی که به دنبال خود چند نفر دیگر با لباس های سنتی دیگر را نیز که نشأت گرفته از فرهنگ اصفهان و چهارمحال و بختیاری می بودند به همراه داشت.

همراهانی که با ظرف هایی پر از گز وارد صحنه شدند.

جلسات رونمایی بازار شهر دیگر در حال تبدیل شدن به صحنه های تئاتر می باشند.

بانوی ایرانی با لهجه های ترکی بلداجی،اصفهانی و فارسی شیرین تر از گز محصول را معرفی کرد.

عرضه گز بادامی مرغوب در بازار شهر ادامه دارد.

و از امروز دارای چرخه ی عرضه ی اختصاصی گشته است.

لازم به ذکر است که بگوییم این محصول هم از این پس به صورت غیر حضوری ارائه می گردد.

بازار شهر را همراه گز های مرغوب بدانید.