تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 اسفند 1396

عرضه گز بادامی شکیل

عرضه گز بادامی شکیل
عرضه گز بادامی شکیل در بازار شهر آغاز شده است و شما می توانید از این فرصت استفاده نمایید.

بازار شهر در ماه مبارک رمضان هم دست از رونمایی های خود برنداشته است.

و هم چنان برنامه های رونمایی خود را ادامه می دهد.

در ماه مبارک رمضان بعد از افطار این برنامه ها برگزار می شود.

بعد از پذیرایی و صرف افطاری حاضرین، برنامه رونمایی آغاز می شود.

بازار شهر در این رونمایی که بیشتر به سمت رونمایی های گز هایی با بسته بندی هایی خاص رفته بود از گز بادامی و با بسته بندی های شکیل رونمایی کرد.

در ابتدای رونمایی کارشناسان بازار شهر اعلام نمودند در ماه مبارک رمضان تمام رونمایی ها در پایان با هدیه ی دادن محصولات رونمایی شده به حاضرین پایان خواهد یافت.

این هم به دلیل قرار گرفتن در ماه مهمانی خداست.

همان طور که خدا از مهمانان خود پذیرایی می کند.

ما هم با الگو برداری از خالق خود مهمانان بازار شهر را خوشحال می کنیم.

اما آن کجا و این کار ما کجا قرار دارد.

با بازار شهر همراه باشید.