تاریخ آخرین بروزرسانی : 3 فروردین 1397

عرضه گز اصفهان درجه یک

عرضه گز اصفهان درجه یک
عرضه گز اصفهان درجه یک یکی دیگر از هزاران خدمات بازار شهر در رابطه با گز اصفهان می باشد.

بازار شهر در برابر انتقاد های منتقدان خود که حرف از گز اصفهان و بلداجی می زدند واکنش مثبتی نشان داده است.

و در رونمایی از محصول جدید خود این گونه جواب منتقدان را داد:

عرضه گز اصفهان درجه یک یکی دیگر از هزاران خدمات بازار شهر در رابطه با گز اصفهان می باشد.

با این جواب که هر همراه بازار شهر متوجه می شد جواب منتقدان بوده است تشویق هایی به گوش می رسید.

بازار شهر به این می اندیشد که بهترین ها را به شما ارائه کند و هیچ تفاوتی در این میان بین گز بلداجی و اصفهان برای ما وجود ندارد.

پس فقط انتخاب کنید و سفارش دهید.

مابقی ماجرا با ما خواهد بود.

بازار شهر همراه شما بوده و خواهد بود.

این را ما به شما اطمینان می دهیم.

سفارشات خود را در رابطه با این محصول به ثبت برسانید.