تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 فروردین 1397

عرضه گز اصفهان باکیفیت

عرضه گز اصفهان باکیفیت
عرضه گز اصفهان باکیفیت یکی دیگر از خدمات و محصولات قابل عرضه در بازار شهر می باشد که در هفته ی پیش رونمایی شد.

این بار بخشی از صحبت های مدیر روبط عمومی بازار شهر را برای شما آماده نموده ایم که با هم مطالعه خواهیم نمود.

سؤالی از ایشان شده بود مبنی بر این که:

چرا بازار شهر فقط بر روی گز بلداجی مانور می دهد و گز اصفهان را وارد برنامه های عرضه ی خود نمی کند؟!

وی با رد کردن این ادعا گفت:

شما فقط گز های بلداجی را دیده اید.

و آیا می شود بی دلیل باشد که ما بین اصفهان و پایتخت گز ایران، بلداجی، گز بلداجی را انتخاب کنیم؟!

همه چیز در مجموعه ی ما دلیل دارد.

اما همین هفته ی گذشته بود که بنده خودم از خدمات گز اصفهان رونمایی کردم.

وی افزود:

عرضه گز اصفهان باکیفیت یکی دیگر از خدمات و محصولات قابل عرضه در بازار شهر می باشد که:

در هفته ی پیش رونمایی شد.

بازار شهر همهیشه و همه جا در کنار شماست.

از این بابت نگران نباشید.

جهت سفارش این محصول می توانید با ما در ارتباط باشید.