تاریخ آخرین بروزرسانی : 20 بهمن 1396

خرید گز 5 درصد

خرید گز 5 درصد

خرید گز 5 درصد در بازار شهر بر عکس بسیاری دیگر از اماکنی که خرید گز در آن ها رخ می دهد بسیار آسان است.

بازار شهر در هفته ای که در حال سپری شدن است مانور بسیاری بر روی گز های کم مغز خود داده است.

و این را به دلیل استقبال هم میهنان و همراهان خود در هفته ی گذشته می داند.

در این هفته علاوه بر گز های 3 درصد گز های 5 درصد نیز وارد میدان شدند.

مدیران و مسئولان رونمایی از این محصول جدید با درصدی جدید و نو این چنین عنوان کردند که:

ما به تمام پیشنهادات همراهانمان دقت و تک تک آن ها را بررسی می کنیم.

همین می شود که امروز خدمتی نو را ارائه می کنیم و مورد استقبال عموم قرار می گیرد.