تاریخ آخرین بروزرسانی : 20 بهمن 1396

خرید گز 5 درصد مرغوب

خرید گز 5 درصد مرغوب

خرید گز 5 درصد مرغوب هم چنان ادامه دارد.

شما هم میهنان عزیز می توانید از طریق بازار شهر به خرید آن اقدام کنید.

جایگاه نخستین و پر فروش ترین محصول هفته ی گذشته ی بازار شهر را در اوج ناباوری:

گز های 5 درصد تازه تولید به خود اختصاص داده است.

هنگامی که این رونمایی انجام شد و رتبه ی اول هفته ی گذشته مشخص شد تعجب در دیده ی همگان موج می زد.

به خوبی می شد در نگاه های تعجب کرده ی حاضران این را خواند که:

چگونه یک محصول تازه تولید که هنوز 2 هفته از تولید آن نگذشته است بتواند با آن درصد پایین مغز در بین مخاطبان گز بالاترین میزان سفارش را داشته باشد.

بازار شهر از طریق مدیر تولید مجموعه با افتخار اعلام نمود:

در هفته ی گذشته این محصول توانسته است بیش از 2000 کیلو گرم فروش داشته باشد.

بازار شهر به خوبی بر این بازار گز تسلط پیدا کرده است.