تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 فروردین 1397

خرید گز 303 مرغوب

خرید گز 303 مرغوب
خرید گز 303 مرغوب را از بازار شهر انجام دهید تا بتوانید کیفیت را به خوبی تجربه کنید.

بازار شهر در راستای معرفی برند های قدیمی و با کیفیت این بار به سراغ گز 303 بلداجی رفت.

و در جلسه ی رونمایی قبل از رونمایی این صحبت ارائه شد:

خرید گز 303 مرغوب را از بازار شهر انجام دهید تا بتوانید کیفیت را به خوبی تجربه کنید.

تا نام 303 از زبان سخنگوی بازار شهر خارج شد در میانه های سالن عده ای شروع به دست زدن نمودند و خوشحالی خود را این چنین ابراز کردند.

وی با دیدن این صحنه گفت:

بسیار خرسندیم که امروز با رونمایی از این محصول توانستیم همراهان این محصول را نیز در جلسه ببینیم.

وی افزود:

با توجه به این که در ابتدای فعالیت ما گز در بسیاری از شهر های کشور و حتی بازار های خارجی نا شناخته بود و امروز بسیار از آن ناشناختگی فاصله گرفته ایم این نشان می دهد که ما:

راه را درست انتخاب نموده ایم و کار خود را به خوبی انجام می دهیم.

خرید این محصول را همین الآن تلفنی انجام دهید.