تاریخ آخرین بروزرسانی : 20 بهمن 1396

خرید گز 3 درصد درجه یک

خرید گز 3 درصد درجه یک

خرید گز 3 درصد درجه یک در بازار شهر آغاز شده است و ما شما را به استفاده از این خدمت دعوت می کنیم.

بازار شهر از خرید ویژه ی گز های کم مغز رونمایی کرد اما در همین رونمایی این عبارت را نیز اضافه کرد و گفت:

گز های کم مغز را نیز با کیفیت بالا ارائه می کنیم.

به قول شما همراهان عزیز درجه یک تولید می کنیم.

با بازار شهر دیگر دغدغه ی خرید گز وجود ندارد.

مدیر روابط عمومی بازار شهر در این رونمایی بسیار به صورت تبلیغاتی صحبت می کرد.

در ادامه ی صحبت های خود این گونه گفت:

خودمانی و دلی اگر بخواهیم به شما در مورد گز و این خدمت اطلاعات بدهیم باید بگوییم:

گز ها را با همان کیفیت قبل اما درصد گز کم تر تولید می کنیم.

بازار شهر در حالی وارد حوزه ی محصولات غذایی و گز شده است که شناخت کاملی از این محصول دارد.

این که متخصص بود بازار شهر را نادیده بگیریم و این مجموعه را تازه وارد بدانیم از روی بی انصافی است.

بازار شهر به جرأت می توان تنها مرجع کامل بدون نقص توزیع گز در کشور نامیده شود.

این نام گزاری به سادگی برای بازار شهر به دست نیامده است و مدت ها فعالیت و تلاش را با خود داشته است.