تاریخ آخرین بروزرسانی : 28 اسفند 1396

خرید گز پسته مرغوب

خرید گز پسته مرغوب
خرید گز پسته مرغوب باید در بازار شهر باشد که اگر نباشد بسیاری از شما همراهان دیگر از بازار شهر خریدی انجام نمی دهید.

و باید گفت دیگر هیچ وجه جنس بازار شهر دیگر جور نمی باشد.

جلسه ی رونمایی این هفته ی بازار شهر مملو از کلمات و عبارات کوچه بازاری بود.

جلسه ای که با همین جملات جالب شده بود و می توان گفت:

یکی از رونمایی های جالب بازار شهر بوده است.

شما می توانید در ادامه بخشی از صحبت های مسئولین بازار شهر در این جلسه را مطالعه کنید.

خرید گز پسته مرغوب باید در بازار شهر باشد که اگر نباشد بسیاری از شما همراهان دیگر از بازار شهر خریدی انجام نمی دهید.

و باید گفت:

دیگر به هیچ وجه جنس بازار شهر جور نمی باشد.

این خدمت از ما انتظار می رود و اگر نباشد دیگر ما بازار شهر نخواهیم بود.

پس هم چنان از ما بهترین های گز را بخواهید.

با ما ارتباط داشته باشید.