تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 اسفند 1396

خرید گز پسته ای بلداجی

خرید گز پسته ای بلداجی
خرید گز پسته ای بلداجی اگر در بازار شهر انجام نشود بسیار می تواند پر شک و شبهه باشد.

بازار شهر در رونمایی جدید خود باز هم به سمت شهر و پایتخت گز ایران غش کرد.

البته به گفته ی خود کارشناسان این مجموعه واقعاً غشی نبوده است.

این محصول اگر ارائه می شود فقط و فقط به خاطر کیفیت و استقبال بی سابقه ی همراهان ما از این محصول و خدمت می باشد.

کارشناس فروش بازار شهر که چهره ای شناخته شده ای در این رونمایی ها می باشد این بار با ظاهری جدید به میدان آمد.

وی در ابتدا از صحبت های مدیریت در مورد اهداف مجموعه یاد کرد.

و در ادامه از گز پسته ای بلداجی که محصولی جدید از این شهر می بود رونمایی کرد.

رونمایی ای که بسیار مورد استقبال قرار گرفت.

گز فقط گز بلداجی به شرطی که از بازار شهر خریداری شود.