تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 اسفند 1396

خرید گز پسته ای باکیفیت

خرید گز پسته ای باکیفیت
خرید گز پسته ای باکیفیت خدمتی جدید البته با تفاوتی بزرگ نسبت به قبل از امروز در بازار شهر ارائه می گردد.

بازار شهر است که می تواند هر آن چیزی که شما را به گز می رساند برایتان تهیه و تأمین کند.

این شعار نیست.

حداقل در این بازه ی زمانی شعار نیست.

شاید روزی شعار بود.

اما امروز شعاری است که به واقعیت بدل شده است.

پس از امروز خرید گز های پسته ای با کیفیت را از ما بخواهید.

مدیر گروه گز بازار شهر که در هفته ی جاری و رونمایی این هفته به خوبی نشان داد یک مجری توانمند نیز می تواند باشد به سبک های بسیار جالبی در قالب سؤالات بسیار متفاوت رونمایی ها را انجام داد.

وی در مورد گز با کیفیت مغز پسته ای گفت:

چطور دلتان می آید از طعم واقعی این محصول، خود و خانواده ی خود را محروم کنید.

خرید خود را با تلفن همین الآن انجام دهید.