تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 فروردین 1397

خرید گز داریوش شکیل

خرید گز داریوش شکیل
خرید گز داریوش شکیل را می توانید از بازار شهر به سادگی انجام نمایید.

در هفته ی گذشته مدیر گروه گز مجموعه ی بازار شهر به جلوی دوربین ها آمد و از محصولات و خدمات جدید رونمایی کرد.

وی در این جلسه عنوان کرد:

خرید گز داریوش شکیل را می توانید از بازار شهر به سادگی انجام دهید.

صحبت ایشان تمام نشده بود که:

نمونه ی محصول مورد نظر نیز وارد سالن شد و صحبت های وی را تکمیل کرد.

او به همه ی حاضرین گفت:

ما آن قدر بر روی خدمات و محصولات خود کار می کنیم تا بتوانیم به سادگی محصولات خود را در اختیار شما بگذاریم.

و رضایت شما را جلب نماییم.

او معتقد است که بازار شهر اولین و تنهاترین مرکز ارائه ی گز در بازار های داخلی و خارجی می باشد.

و صاحب بزرگ ترین چرخه ی عرضه ی گز می باشد و می گوید:

کسی تا به حال نتواسته به رکورد ما در یک سال دست پیدا کند.

چون هیج مجموعه ی این چنینی وجود ندارد.

شماره های کارشناسان بازار شهر در زیر آمده است.