تاریخ آخرین بروزرسانی : 28 اسفند 1396

خرید گز بادام شکیل

خرید گز بادام شکیل
خرید گز بادام شکیل یکی دیگر از خدماتی است که بازار شهر در راستای عرضه ی گز های بادامی ارائه می کند.

از این پس گز های بادامی را نیز می توانید با بسته بندی های جالب و زیبا خریداری نمایید.

بازار شهر رونمایی از خدمات جدید خود را هم چنان ادامه می دهد.

و این بار از خدمتی جدید با جمله هایی جدید رونمایی کرد.

این رونمایی ها طرفداران بسیاری را پیدا کرده است.

پیش بینی می شود که برنامه های بزرگ تری برای این رونمای ها باید در نظر گرفته شود.

در رونمایی این هفته با این جملات بود که رونمایی از خدمات جدید انجام شد:

خرید گز بادام شکیل یکی دیگر از خدماتی است که بازار شهر در راستای عرضه ی گز های بادامی ارائه می کند.

از این پس گز های بادامی را نیز می توانید با بسته بندی های جالب و زیبا خریداری نمایید.

بازار شهر یک هدف دارد و آن کسب رضایت شما می باشد.

سفارشات خود را ثبت نمایید.