تاریخ آخرین بروزرسانی : 22 اسفند 1396

خرید گز بادامی اصل

خرید گز بادامی اصل
خرید گز بادامی اصل در بازار شهر برای شما همراهان عزیز به ساده ترین مدل ممکن تبدیل شد.

شما می توانید به راحتی از این محصول خریداری نمایید.

ما در کنار شما هستیم و اجازه نمی دهیم که در خرید خود اشتباه کنید.

بازار شهر برای رونمایی دهم و آخرین رونمایی خود در این هفته برای همگان سورپرایزی را آماده نمود.

بعد از رونمایی نهم بود که پرده های سن کشیده شدند.

برای رونمایی دهم هنوز پرده ها کنار نرفته بودند که پرده ای سفید همزمان با کنار رفتن پرده ها بر روی صحنه آمد.

و همزمان صدا هایی به صورت سرود دسته جمعی شنیده می شد.

از پشت پرده سایه ی دسته جمعی افرادی مشخص بود که در حال خواندن سرودی زیبا در راستای معرفی محصول این رونمایی بودند.

در هنگام کنار رفتن پرده ی سفید همگان دیدن که صدا صدای یک نفر بوده و سایه ها دکور سازی بوده است.

این کار موجب تشویق همگان شد.

در پایان کارشناس بازار شهر اعلام نمود:

خرید گز بادامی اصل در بازار شهر برای شما همراهان عزیز به ساده ترین مدل ممکن تبدیل شد.

شما می توانید به راحتی از این محصول خریداری نمایید.

ما در کنار شما هستیم و اجازه نمی دهیم که در خرید خود اشتباه کنید.

می شود بهترین گز ها را از بازار شهر خرید نمود.