تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 اسفند 1396

خرید و فروش گز پسته صادراتی

خرید و فروش گز پسته صادراتی
خرید و فروش گز پسته صادراتی خدمتی جدید از بازار شهر می باشد که از پس به سادگی برای شما عرضه می گردد.

رونمایی هفتم را مدیر روابط عمومی بازار شهر این گونه آغاز کرد:

پای خود را از بازار های داخلی باری دیگر فراتر می گذاریم.

و به خودمان و همراهانمان و البته مخالفانمان یادآوری می کنیم که:

ما بازار های جهانی را هم تسخیر نموده ایم.

رکورد بیش از 30 تماس بین المللی در روز افتخاری بزرگ است که تا به امروز نصیب کسی و مجموعه ای نشده است.

اما بازار شهر در کمترین زمان ممکن به آن رسیده است.

امروز با افتخار باری دیگر از محصولات صادراتی رونمایی می کنیم.

محصولاتی در قالب گز های پسته ای که به مزاج همه چه در داخل و چه در خارج از کشور خوش آمده است.

ما به خوبی دیگر می دانیم:

شما در گوشه گوشه ی این کره ی خاکی چه می خواهید و چه دوست دارید.

این ها فقط با شناخت کامل جامعه ی هدف امکان پذیر است.

شناختی که در بازار شهر به بالاترین حد خود رسیده است.

با بازار شهر به واقعیت های گز دست پیدا خواهید کرد.