تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 فروردین 1397

خرید و فروش گز اصلی شکیل

خرید و فروش گز اصلی شکیل
خرید و فروش گز اصلی شکیل در بازار شهر در حال انجام می باشد.

این خبر را بازار شهر از طریق سخنگوی خود منتشر نموده است.

سخنگوی بازار شهر در رونمایی از خدمت جدید این مجموعه صحبت های جالبی کرده است.

وی اعلام کرده:

گز اصلی که یکی از قدیمی ترین محصولات گزی تولیدی در بلداجی می باشد در بازار شهر ارائه می گردد.

و این خدمتی است که خیلی از شما همراهان بی صبرانه منتظر آن بودید.

خرید و فروش گز اصلی شکیل در بازار شهر در حال انجام می باشد.

این خبر را بازار شهر از طریق سخنگوی خود منتشر نموده است.

ما هم به خوبی این نیاز را درک می کنیم و گز های اصفهان را نیز عرضه می کنیم.

هیچ مشکلی هم برای این عرضه نداریم.

و در اصفهان هم با تولید کننده های اصلی در ارتباط می باشم که این نوید این را می دهد که گز های اصلی را عرضه می کنیم.

ما را همراهی کنید.