تاریخ آخرین بروزرسانی : 25 اسفند 1396

خرید و فروش گز اصفهان درجه یک

خرید و فروش گز اصفهان درجه یک
خرید و فروش گز اصفهان درجه یک از دیگر خدمات بازار شهر بود که در این هفته رونمایی شد.

این هفته محصولات به سمت اصفهان حرکت کرده بودند و شادی را بازار شهر با این حرکت به منتقدان خود و گز بلداجی هدیه کرد.

ما در بازار شهر هیچ مشکلی با گز اصفهان نداریم.

این نکته را هم باید اعلام داریم که:

تفاوتی بین این شهر ها قائل نمی شویم.

منتقدان عزیز انتقاد سپید انجام دهید و حاشیه سازی نکنید.

این که چرا کم تر گز اصفهان عرضه می شود دلیل دارد و آن این است که:

شهر اصفهان و تولیدی هایش با ما همکاری مناسبی ندارند.

در ادامه ی صحبت های مدیر گروه گز بازار شهر این سخن که من خود منتقد هستم اما:

این خدمت را برای خوشحالی منتقدان رونمایی می کنم دیده شد.

خرید و فروش گز اصفهان درجه یک از دیگر خدمات بازار شهر بود که در این هفته رونمایی شد.

این هفته محصولات به سمت اصفهان حرکت کرده بودند.

و شادی را بازار شهر با این حرکت به منتقدان خود و گز بلداجی هدیه کرد.

گز اصفهان را به راحتی از بازار شهر خریداری نمایید.