تاریخ آخرین بروزرسانی : 20 بهمن 1396

خرید و فروش گز بادامی صادراتی

خرید و فروش گز بادامی صادراتی

خرید و فروش گز بادامی صادراتی در بازار شهر آغاز شده است.

تا عقب نمانده ای دست به کار شوید.

در رونمایی های بازار شهر همیشه برای ابتدای کار جملات بسیار پر هیجانی در کار بوده است.

این بار هم، هم چون همیشه این هیجان را در رونمایی محصول جدید خود به همراه داشتند.

البته این بار با ساختار شکنی گز های بادامی را وارد فاز جدیدی از کار خود نموده اند.

در این که سیاست بازار شهر تزریق کردن گز با وسعت بسیار زیاد به بازار های داخلی و خارجی می باشد هیچ شکی نیست.

همیشه هم این را عنوان کرده است و بار ها به حرف مدیریت مجموعه رجوع می کنند و می گویند:

همراهان و جوامع هدف ما این حق را دارند بیشترین تنوع را در مقابل خود ببینند.

و در بین آن ها بهترین ها را انتخاب نمایند.