تاریخ آخرین بروزرسانی : 20 بهمن 1396

خرید و فروش گز بادامی درجه یک

خرید و فروش گز بادامی درجه یک

خرید و فروش گز بادامی درجه یک یکی از قدیم ترین خدمات بازار شهر می باشد.

بازار شهر با توجه به این که در هفته خدمات جدیدی را رونمایی می کند خدمات گذشته را نیز با ارتقای سطح کیفیت و خدمات به روز نموده و مجدداً ارائه می کند.

این نوع روال کاری نشان از آن دارد که هیچ گاه خدمات بازار شهر قدیمی و یا کهنه نخواهند شد.

این روش در راستای احترام به جوامع هدف و همراهان صورت می گیرد.

و هر هفته در دستور کار بازار شهر و کارشناسان آن می باشد.

برای مثال خرید و فروش گز بادامی درجه یک از نخستین خدمات این مجموعه است.

اما امروز با گسترش خط تولید و عرضه مجدداً در برنامه ی رونمایی قرار گرفته است.