تاریخ آخرین بروزرسانی : 20 بهمن 1396

خرید و فروش گز بادامی اصل

خرید و فروش گز بادامی اصل

خرید و فروش گز بادامی اصل یکی دیگر از مجکوعه خدمات بازار شهر در راستای معرفی و عرضه ی گز های بادامی می باشد.

بعد از آن که مدیر گروه گز بازار شهر اعلام کرد:

همان میزان که مغز پسته و گز های تولیدی آن مهم هستند گز های مغز بادامی و مخلوط نیز مهم هستند.

و هیچ تفاوتی برای ما ندارند.

مگر با توجه به میزان استقبال مخاطبان بازار شهر به سمت گز های مغز بادامی نیز بیشتر رفته است.

در صحبت های مطرح شده توسط مدیر بخش ارتباط با مشتریان بازار شهر این صحبت بسیار جالب به نظر می رسید:

ما به دنبال آن هستیم که هر مشتری و مخاطبی را با هر مزاجی جذب کنیم.

دنبال کردن هدف برای ما مهم است و به هدف های خود ایمان داریم.

این هدف ما است و مطمئن باشید با همراهی شما روزی به جامعه ی آماری 100 درصدی خود می رسیم.