تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 اسفند 1396

خرید اینترنتی گز پسته صادراتی

خرید اینترنتی گز پسته صادراتی
خرید اینترنتی گز پسته صادراتی را می توانید از طریق بازار شهر انجام و ادامه دهید.

بازار شهر این بار در رونمایی پایانی خود در هفته ای که گذشته دست به ابتکاری جدید زد.

در حالی که برق های سالن خاموش بود و هیچ گوینده ای هم در سالن حاضر نبود از محصول خود رونمایی کرد.

این رونمایی به این سبک بود که به تمام حاضرین در سالن محصول مورد نظر تعارف شد.

بعد از این که همه گز های پذیرایی شده را میل نمودند از آن ها پرسیده شد:

طعم گز و کیفیت آن را چگونه دیدند؟!

همه آن را تأیید نمودند.

در این جا بود که گوینده ی سالن اعلام کرد این همان محصولی است که هم در داخل کشور عرضه می کنیم و از این لحظه به صورت غیر حضوری صادرات آن را هم آغاز می کنیم.

خرید خود را در زمینه ی گز از بازار شهر انجام دهید.