تاریخ آخرین بروزرسانی : 20 بهمن 1396

خرید اینترنتی گز بادامی صادراتی

خرید اینترنتی گز بادامی صادراتی

خرید اینترنتی گز بادامی صادراتی از دیگر خدمات جدید بازار شهر می باشد که در هفته ی جاری رونمایی شد.

جایگاه سوم این هفته برای رونمایی ها قسمت گز های بادامی شد.

این خود نشان از این دارد که گز های بادامی هم در حال پیشرفت و جا باز کردن بین هم میهنان و مصرف کنندگان گز هستند.

به همین خاطر بازار شهر طبق سیاست خود، این محصول را هم به صورت اینترنتی عرضه نمود.

عرضه نمودن این محصول به صورت اینترنتی و غیر حضوری خود در پیشرفت آن بسیار کمک خواهد کرد.

این که مدیران مجموعه به خوبی می دانند چگونه یک محصول را در شیب تند پیشرفت حفظ کنند خود بسیار قابل اهمیت است.

بازار شهر همیشه به فکر همراهان خود بوده است و باید این را دلیل اصلی پیشرفت مجموعه دانست.

در این میان بدون شک سیاست گذاری ها خود بسیار قابل اهمیت است.