تاریخ آخرین بروزرسانی : 20 بهمن 1396

خرید اینترنتی گز بادامی اصل

خرید اینترنتی گز بادامی اصل

خرید اینترنتی گز بادامی اصل از امروز در بازار شهر به دلیل استقبال بی نظیر از آن آغاز شده است.

بازار شهر در حرکتی نو و جدید گز های بادامی اصل را که برند هایی خاص تولید می کنند به صورت غیر حضوری به بازار های های ملی و بین المللی عرضه نمود.

این عرضه که بسیار مورد استقبال قرار گرفته است همراهان بسیاری را با خود به همراه دارد.

مدیر روابط عمومی بازار شهر در مصاحبه با یکی از مجلات صنایع غذایی در جواب این سؤال که:

بازار شهر به چه می اندیشد و به کجا می رود؟!

این گونه جواب داد:

ما به سمتی می رویم که دیگر در بازار های داخلی و بین المللی دیگر گز بی کیفیتی وجود نداشته باشد تا نام ایران و ایرانی به خوبی برده شود.