تاریخ آخرین بروزرسانی : 23 فروردین 1397

پولکی نارگیلی اصفهان

پولکی نارگیلی اصفهان
پولکی نارگیلی اصفهان جدید ترین خدمت بازار شهر در زمینه ی پولکی می باشد.

از روزی که چرخه های عرضه ی بخش پولکی شروع به کار کردند با سفارشات بسیاری رو به رو شده ایم.

بخش اعظمی از این سفارشات مربوط به پولکی های نارگیلی بوه است.

ما هم نمی توانیم به سفارشات شما بی توجه باشیم.

در همین راستا عرضه ی پولکی نارگیلی را نیز آغاز کرده ایم.

رضایت شما برای ما بسیار با ارزش است.

نمی خواهیم حتی یک نفر از ما ناراضی باشد.

آن هم بخاطر این که محصولی را سفارش داده اید و تأمین و عرضه نکرده ایم.

با بازار شهر هر آن چه که می خواهید تأمین می شود.

پس دغدغه ی نیاز های خود را نداشته باشید.

بازار شهر در کنار شماست و شما را همراهی می کند.

قبول کنیم که هر کاری را کاردانی وجود دارد.

بازار شهر در زمینه ی تأمین و عرضه ی پولکی کاردان است.

سفارشات پولکی خود را با ما در میان بگذارید.