تاریخ آخرین بروزرسانی : 18 فروردین 1397

پسته

پسته
پسته خواص بسیار زیادی دارد و در کشورهای مختلفی در حال تولید است.

مراکز بسیاری هم هستند که این محصول را خرید و فروش می کنند.

خرید و فروش از طریق واسطه گرها و یا به صورت اینترنتی و یا تلفنی.

بازار شهر با توجه به کیفیت خشکبار ایران و رواج خرید و فروش اینترنتی در دیگر کشورها تصمیم گرفت:

پستههای اصل ایران را که هیچ کجای جهان نمونه این محصول یافت نخواهد شد را صادر کند.

صادرات خشکبار در مرکز بازار شهر و هم چنین خرید و فروش آن در داخل کشور در حال انجام است.

و اما مزیت این نوع محصول ایرانی نسبت به دیگر پسته ها چیست ؟

مواد صنعتی از این محصولات به دور بوده است.

هم چنین شما به راحتی محصولی را که طعم طبیعت را به همراه خود دارد می توانید خریداری نمایید.

بازار شهر در تماس باشید.