تاریخ آخرین بروزرسانی : 18 فروردین 1397

پسته صادراتی ایران

پسته صادراتی ایران
پسته صادراتی ایران را از مرکز بازار شهر هرگز از دست ندهید.

صادرات پسته بسیار برای کشور عزیزمان ایران حائز اهمیت است.

فعالیتی که مرکز بازار شهر آغاز کرده است تنها سود آور برای مجموعه ی بازار شهر نمی باشد.

سودی که از این فعالیت حاصل می شود بخش های بسیاری را در بر می گیرد.

از جمله ی این بخش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • سود رسانی بیش از پیش به کشاورزان زحمتکش به واسطه ی خرید پسته با قیمت مناسب؛
  • سود رسانی به اقتصاد مملکت به واسطه ی انجام امور صادراتی؛
  • اشتغال زایی برای جوانان به واسطه ی کشت و برداشت پسته؛
  • اشتغال زایی برای جوانان به واسطه ی امور فروش و صادرات پسته؛
  • و … .

این ها تنها بخشی از مزایای فعالیت بازار شهر در این حوزه می باشد.

طلای سبز ایران هر کجا که باشد باید نام زادگاه خود را به دوش بکشد.

چشم انداز های بازار شهر در حوزه ی ارقام پسته :

بازار شهر در این حوزه چشم انداز هایی برای خود تعریف کرده است.

از جمله ی آن می توان به تسخیر بازار های داخلی و خارجی اشاره نمود.

تا آن جایی که دیگر ارقام پسته ایرانی به نام خود کشور ایران بسته بندی و صادر شود.

نه به نام دیگر کشورهایی که برند خود را بر روی محصول ایران قرار می دهند.

با بازار شهر ارقام پسته صادراتی را خریداری کنید.